Γαρμπίλι 8-16mm

Γαρμπίλι 8-16mm

Το γαρμπίλι 8-16mm είναι αδρανές υλικό για την παραγωγή σκυροδέματος, διάστρωση οδοστρωμάτων, εδαφοκάλυψη εξωτερικών χώρων κ.α.

Περιγραφή

Γαρμπίλι 8-16mm

Το γαρμπίλι 8-16mm είναι αδρανές υλικό για την παραγωγή σκυροδέματος και για χρήση ως υπόστρωμα για τη διάστρωση οδοστρωμάτων, όπως βάσεις και υποβάσεις, ασφαλτικά οδοστρωμάτων, αντιολισθηρές στρώσεις, επιχώματα κ.λ.π. Υλικό προερχόμενο από θραύση πετρώματος και διαλογή κοκκομετριών μέσω ειδικών κοσκίνων. Οικονομική λύση για εδαφοκάλυψη εξωτερικών χώρων. Ιδανικό για συστήματα περιμετρικής αποστράγγισης. Κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και ανάμεικτο με άμμο μπετού σε συσκευασία BB ή χύδην.

Κοκκομετρία: 8-16mm
Συσκευασία:
Χύδην (ΤΝ), BB, Σακί 20kg

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε