Φρεάτιο υδρομετρητών 35Χ35 Α15.

Φρεάτιο υδρομετρητών 35Χ35 Α15.

Φρεάτιο κατάλληλο γιά τοποθέτηση δύο υδρόμετρων, η γείωσης, διέλευσης καλωδίων και έλεγχο αποχέτευσης επί πεζοδρομίων.

 

Περιγραφή

Φρεάτιο κατάλληλο γιά τοποθέτηση δύο υδρόμετρων, η γείωσης, διέλευσης καλωδίων και έλεγχο αποχέτευσης επί πεζοδρομίων.

 

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε