Δομικό Πλέγμα

Δομικό Πλέγμα

Δομικά πλέγματα κατηγορίας Β500Α σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 και ΕΛΟΤ 1421-2.

                                               ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ KGS
0-92 (2.15x5m) 12.5
T-92 (2.15x5m) 15.3
T-131 (2.15x5m) 22.7
T-139 (2.15x5m) 23.0
T-196 (2.15x5m) 31
T-188 (2.15x5m) 30
T-251 (2.15×3.60m) 29.6

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β500Α
Όριο διαρροής, fy (MPa) ≥500
Λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική τιμή του ορίου διαρροής, fy,act/fy,nom
Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy ≥1,05
(≥1,03 για d<6mm)
Συνολική ανοιγμένη παραμόρφωση (επιμήκυνση) στο μέγιστο φορτίο εu (%) ≥2,5
(≥2 για d<6mm)
Κωδικός προϊόντος: 2025Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Δομικά πλέγματα κατηγορίας Β500Α σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080 και ΕΛΟΤ 1421-2.

                                               ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

ΤΥΠΟΣ / ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΡΟΣ ΦΥΛΛΟΥ KGS
0-92 (2.15x5m) 12.5
T-92 (2.15x5m) 15.3
T-131 (2.15x5m) 22.7
T-139 (2.15x5m) 23.0
T-196 (2.15x5m) 31
T-188 (2.15x5m) 30
T-251 (2.15×3.60m) 29.6

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β500Α
Όριο διαρροής, fy (MPa) ≥500
Λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική τιμή του ορίου διαρροής, fy,act/fy,nom
Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy ≥1,05
(≥1,03 για d<6mm)
Συνολική ανοιγμένη παραμόρφωση (επιμήκυνση) στο μέγιστο φορτίο εu (%) ≥2,5
(≥2 για d<6mm)

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε