Φρεάτιο υδρομετρητών 30Χ30 Α15.

Φρεάτιο υδρομετρητών 30Χ30 Α15.

Φρεάτιο κατάλληλο για τον έλενγχο της σύνδεσης οικιών με το δίκτυο αποχέτευσης μέσω του φρεατίου σύνδεσης όπου καταλήγει ο αγωγός απόφραξης Φ200 και κλείνει με πλαστική βιδωτή τάπα. 

Περιγραφή

Φρεάτιο κατάλληλο για τον έλενγχο της σύνδεσης οικιών με το δίκτυο αποχέτευσης μέσω του φρεατίου σύνδεσης όπου καταλήγει ο αγωγός απόφραξης Φ200 και κλείνει με πλαστική βιδωτή τάπα. 

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε