Με μία ανοξείδωτη, στρογγυλής διατομής, σούβλα Ø18, μπορούμε να ψήσουμε αρνιά μέχρι 22 kg. Για αρνιά μεγαλύτερα από 25 kg, επιλέγουμε σούβλα στρογγυλής διατομής Ø20 ή, ακόμα καλύτερα, τετράγωνης διατομής, ανοξείδωτη σούβλα 16x16mm. Είναι σημαντικό οι σούβλες να είναι ανοξείδωτες και κατάλληλες για χρήση σε τρόφιμα. Απαγορεύονται οι γαλβανισμένες σούβλες διά νόμου, λόγω τοξικότητας της επικάλυψης ψευδαργύρου.