Επιβάλλεται. Ο κυριότερος λόγος είναι η προστασία των κατασκευών απ’ τις καιρικές συνθήκες.