Ξυλοτύπων ΒΤ

Ξυλοτύπων ΒΤ

Περιγραφή

Η εξηλασμένη πολυστερίνη (xps) είναι ένα αφρώδες θερμομονωτικό υλικό με κλειστές κυψέλες. Περίπου το 93% του βάρους του αποτελείται από πολυστυρένιο, ενώ σε μικρό ποσοστό περιέχει επίσης βελτιωτικά πρόσθετα, χρωστικές ουσίες και επιβραδυντικό φωτιάς.

Οι κρύσταλλοι της πολυστερίνης αναμειγνύονται με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά αέρια, δημιουργώντας ένα παχύρρευστο μίγμα. Το μίγμα αυτό ομογενοποιείται υπό αυτόματες κι απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, ψύχεται και διαμορφώνεται τελικά σε πλάκα επιθυμητών προδιαγραφών. Η ομοιόμορφη διασπορά κυψελίδων σταθερού μεγέθους μέσα στη μάζα της θερμομονωτικής πλάκας, εξασφαλίζει τις άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες της πλάκας fibro stir xps.

Εφαρμογή

Η πλάκα fibrostir xps ξυλοτύπων εφαρμόζεται στη θερμομόνωση περιμετρικών στοιχείων σκυροδέματος (τοιχία, δοκοί, κολώνες και δώματα). Επίσης κατά τη θερμομόνωση κεραμοσκεπής επί επικλινούς πλάκας σκυροδέματος (εφαρμόζεται στον ξυλότυπο). Τέλος, χρησιμοποιείται σε σύστημα θερμοπρόσοψης για την εκ των υστέρων θερμομόνωση των κτιρίων.

 


 

Συσκευασία

 

ΠΑΧΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΩΝ

m2/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25 mm

(2500×600) mm

24,00

30 mm

(2500×600) mm

21,00

40 mm

(2500×600) mm

15,00

50 mm

(2500×600) mm

12,00

60 mm

(2500×600) mm

20,50

80-100 mm*

* κατόπιν παραγγελίας

Τρόπος Διακίνησης Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για την μεταφορά του προϊόντος.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Συντελεστής θερμικής

αγωγιμότητας*λD (max)

W/(m K)

0.0304      25

0.0318      30

0.0326      40

0.0338      50

0.0355  >=60

ΕΝ 12667

Συντελεστής θερμικής

αγωγιμότητας*λ (max)

W/(m K)

0,029

ΕΝ 12667

Κατηγορία ακαυστότητας

Ε

ΕΝ 13501 – & EN ISO 11925-2

Βραχυχρόνια απορρόφηση

νερού με ολική εμβάπτιση

% κατ’ όγκο

<= 1,5

ΕΝ 12087

Συντελεστής αντίστασης

ατμοδιαπερατότητας, μ

<= 80

ΕΝ 12086

Τριχοειδή αγγεία

Ουδέν

 

Αντοχή σε συμπίεση

σ10% (min)

kPa

25             200

30-40mm 250

>=50mm  300

 

EN 826

Διαστατική σταθερότητα

(700c, σχ. υγρ. 90%)

<= 5%

EN 1604

 

 

Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες

* Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μετά απο τεχνική γήρανση του υλικού που αντιστοιχεί στη συμπεριφορά που θα έχει το υλικό μετά απο 25 χρόνια.

 

 

Περιγραφή

Περιγραφή

Η εξηλασμένη πολυστερίνη (xps) είναι ένα αφρώδες θερμομονωτικό υλικό με κλειστές κυψέλες. Περίπου το 93% του βάρους του αποτελείται από πολυστυρένιο, ενώ σε μικρό ποσοστό περιέχει επίσης βελτιωτικά πρόσθετα, χρωστικές ουσίες και επιβραδυντικό φωτιάς.

Οι κρύσταλλοι της πολυστερίνης αναμειγνύονται με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά αέρια, δημιουργώντας ένα παχύρρευστο μίγμα. Το μίγμα αυτό ομογενοποιείται υπό αυτόματες κι απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, ψύχεται και διαμορφώνεται τελικά σε πλάκα επιθυμητών προδιαγραφών. Η ομοιόμορφη διασπορά κυψελίδων σταθερού μεγέθους μέσα στη μάζα της θερμομονωτικής πλάκας, εξασφαλίζει τις άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες της πλάκας fibro stir xps.

Εφαρμογή

Η πλάκα fibrostir xps ξυλοτύπων εφαρμόζεται στη θερμομόνωση περιμετρικών στοιχείων σκυροδέματος (τοιχία, δοκοί, κολώνες και δώματα). Επίσης κατά τη θερμομόνωση κεραμοσκεπής επί επικλινούς πλάκας σκυροδέματος (εφαρμόζεται στον ξυλότυπο). Τέλος, χρησιμοποιείται σε σύστημα θερμοπρόσοψης για την εκ των υστέρων θερμομόνωση των κτιρίων.

 


 

Συσκευασία

 

ΠΑΧΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΩΝ

m2/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25 mm

(2500×600) mm

24,00

30 mm

(2500×600) mm

21,00

40 mm

(2500×600) mm

15,00

50 mm

(2500×600) mm

12,00

60 mm

(2500×600) mm

20,50

80-100 mm*

* κατόπιν παραγγελίας

Τρόπος Διακίνησης Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για την μεταφορά του προϊόντος.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Συντελεστής θερμικής

αγωγιμότητας*λD (max)

W/(m K)

0.0304      25

0.0318      30

0.0326      40

0.0338      50

0.0355  >=60

ΕΝ 12667

Συντελεστής θερμικής

αγωγιμότητας*λ (max)

W/(m K)

0,029

ΕΝ 12667

Κατηγορία ακαυστότητας

Ε

ΕΝ 13501 – & EN ISO 11925-2

Βραχυχρόνια απορρόφηση

νερού με ολική εμβάπτιση

% κατ’ όγκο

<= 1,5

ΕΝ 12087

Συντελεστής αντίστασης

ατμοδιαπερατότητας, μ

<= 80

ΕΝ 12086

Τριχοειδή αγγεία

Ουδέν

 

Αντοχή σε συμπίεση

σ10% (min)

kPa

25             200

30-40mm 250

>=50mm  300

 

EN 826

Διαστατική σταθερότητα

(700c, σχ. υγρ. 90%)

<= 5%

EN 1604

 

 

Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες

* Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μετά απο τεχνική γήρανση του υλικού που αντιστοιχεί στη συμπεριφορά που θα έχει το υλικό μετά απο 25 χρόνια.

 

 

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε