Χαλίκι 16-32mm

Χαλίκι 16-32mm

Το χαλίκι 16-32mm είναι θραυστό αδρανές υλικό και χρησιμοποιείται για στην παραγωγή σκυροδέματος και στην οδοποιία.

Περιγραφή

Χαλίκι 16-32mm

Το χαλίκι 16-32mm είναι αδρανές υλικό για την παραγωγή σκυροδέματος και για χρήση ως υπόστρωμα για τη διάστρωση οδοστρωμάτων, όπως βάσεις και υποβάσεις, ασφαλτικά οδοστρωμάτων, αντιολισθηρές στρώσεις, επιχώματα κ.λ.π. Υλικό προερχόμενο από θραύση πετρώματος και διαλογή κοκκομετριών μέσω ειδικών κοσκίνων. Κατάλληλο και για άλλες χρήσεις όπως εδαφοκάλυψη κήπων ή ακόμα και σε συστήματα περιμετρικής αποστράγγισης. Κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο και ανάμεικτο με άμμο μπετού σε συσκευασία BB ή χύδην.

Κοκκομετρία: 16-32mm
Συσκευασία: Χύδην (ΤΝ), BB, Σακί 20kg

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε