Σίδηρος Οικοδομών

Σίδηρος Οικοδομών

Διατιθέμενες διάμετροι από 8mm έως 32mm και διατιθέμενα μήκη 12μ και 14μ, κατηγορίας B500C, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 10080 και ΕΛΟΤ 1421-3.

                                                                                    ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ -ΒΑΡΗ

ΟΝΟΜ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ (mm)
ΟΝΟΜ.
ΔΙΑΤΟΜΗ (mm2)
OΝΟΜ.
ΜΑΖΑ/ΜΕΤΡΟ (kg/m)
ΑΝΟΧΕΣ
ΜΑΖΑΣ/ΜΕΤΡΟ (%)
5,0 19.6 0.154 ±6.0
5,5 23.8 0.187 ±6.0
6,0 28.3 0.222 ±6.0
6,5 33.2 0.260 ±6.0
7,0 38.5 0.302 ±6.0
7,5 44.2 0.347 ±6.0
8,0 50.3 0.395 ±6.0
10,0 78.5 0.617 ±6.0
12,0 113 0.888 ±4.5
14,0 154 1.21 ±4.5
16,0 201 1.58 ±4.5
18,0 254 2.00 ±4.5
20,0 314 2.47 ±4.5
22,0 380 2.98 ±4.5
25,0 491 3.85 ±4.5
28,0 616 4.83 ±4.5
32,0 804 6.31 ±4.5
40,0 1257 9.86 ±4.5

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΛΟΤ 1421-3)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β500
C
Όριο διαρροής, f y (MPa) ≥500
Λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική τιμή του ορίου διαρροής, fy,act/fy,nom ≤1,25
Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy ≥1,15
≤1,35
Συνολική ανοιγμένη παραμόρφωση (επιμήκυνση) στο μέγιστο φορτίο εu (%)
Κωδικός προϊόντος: 2027Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

Διατιθέμενες διάμετροι από 8mm έως 32mm και διατιθέμενα μήκη 12μ και 14μ, κατηγορίας B500C, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 10080 και ΕΛΟΤ 1421-3.

                                                                                    ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ -ΒΑΡΗ

ΟΝΟΜ.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ (mm)
ΟΝΟΜ.
ΔΙΑΤΟΜΗ (mm2)
OΝΟΜ.
ΜΑΖΑ/ΜΕΤΡΟ (kg/m)
ΑΝΟΧΕΣ
ΜΑΖΑΣ/ΜΕΤΡΟ (%)
5,0 19.6 0.154 ±6.0
5,5 23.8 0.187 ±6.0
6,0 28.3 0.222 ±6.0
6,5 33.2 0.260 ±6.0
7,0 38.5 0.302 ±6.0
7,5 44.2 0.347 ±6.0
8,0 50.3 0.395 ±6.0
10,0 78.5 0.617 ±6.0
12,0 113 0.888 ±4.5
14,0 154 1.21 ±4.5
16,0 201 1.58 ±4.5
18,0 254 2.00 ±4.5
20,0 314 2.47 ±4.5
22,0 380 2.98 ±4.5
25,0 491 3.85 ±4.5
28,0 616 4.83 ±4.5
32,0 804 6.31 ±4.5
40,0 1257 9.86 ±4.5

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΛΟΤ 1421-3)

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Β500
C
Όριο διαρροής, f y (MPa) ≥500
Λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική τιμή του ορίου διαρροής, fy,act/fy,nom ≤1,25
Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy ≥1,15
≤1,35
Συνολική ανοιγμένη παραμόρφωση (επιμήκυνση) στο μέγιστο φορτίο εu (%)

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε