Τσιμεντόλιθοι

Τσιμεντόλιθοι

Όλοι οι τσιμεντόλιθοι που εμπορευόμαστε κατασκευάζονται από σκυρόδεμα πρώτης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαστάσεις:

Μήκος    34cm

Ύψος      17cm

Πλάτος   17cm

 

Περιγραφή

Όλοι οι τσιμεντόλιθοι που εμπορευόμαστε κατασκευάζονται από σκυρόδεμα πρώτης ποιότητας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαστάσεις:

Μήκος    34cm

Ύψος      17cm

Πλάτος   17cm

 

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε