Πλαστική Φρέζα 68mm

Πλαστική Φρέζα 68mm

Πλαστική φρέζα κοπής για την διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης.

Περιγραφή

Πλαστική Φρέζα 68mm

Πλαστική φρέζα κοπής για την διαμόρφωση πατούρας στις θερμομονωτικές πλάκες για τον εγκιβωτισμό των βυσμάτων στήριξης.

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε