Γωνιόκρανο Με Αντιαλκαλικό Πλέγμα

Γωνιόκρανο Με Αντιαλκαλικό Πλέγμα

Πλαστικό γωνιόκρανο (PVC) ενισχυμένο με αντιαλκαλικό πλέγμα, για εξωτερική θερμομόνωση. Σε δύο διαστάσεις.

Περιγραφή

Γωνιόκρανο Με Αντιαλκαλικό Πλέγμα

Πλαστικό γωνιόκρανο (PVC) ενισχυμένο με αντιαλκαλικό πλέγμα, για εξωτερική θερμομόνωση.

Διαστάσεις:  2,5 m x 0,07 m x 0,07 m
2,5 m x 0,08 m x 0,12 m

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε