Stop Amianto

Stop Amianto

Το Stop Amianto είναι ένα σύγχρονο υδατοδιάλυτο επαλειπτικό υλικό το

οποίο εκμηδενίζει τις βλαβερές επιπτώσεις του αμιάντου. Είναι

κατάλληλο για τoν εγκλωβισμό επιφανειών από αμιαντοτσιμέντο,

προκειμένου να μην απελευθερώνουν επιβλαβείς ίνες για την

ανθρώπινη υγεία

Χρήσεις

Το Stop Amianto αδρανοποιεί τις επιφάνειες από προϊόντα

αμιαντοτσιμέντου παρεμποδίζοντας έτσι την αποσύνθεση τους και την

απελευθέρωση στο περιβάλλον των ινών αμιάντου οι οποίες είναι

ιδιαίτερα επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία όταν εισπνέονται.

Οδηγίες της Ε.Ε. έχουν απαγορεύσει πλήρως τη χρήση του αμιάντου και

πιο πρόσφατες επιβάλλουν την απομάκρυνση του, ενώ ιδιαίτερη είναι η

σημασία που δίδεται στη σωστή αντικατάσταση και προστασία

φθαρμένων τμημάτων σε υφιστάμενες κατασκευές.

Πέραν του κυρίως προορισμού του, το Stop Amianto είναι μια

στεγανωτική επικάλυψη με άριστη πρόσφυση διότι επιτρέπει τη καλή

διάχυση των υδρατμών με αυξημένη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και

τις θερμοκρασιακές μεταβολές.

Ιδιότητες

Εμποδίζει τη διείσδυση της υγρασίας προσφέροντας απόλυτη

στεγανότητα. Καλύπτει τις τριχοειδείς ρωγμές. Φιλικό στο περιβάλλον

αφού δεν περιέχει διαλύτες. Οικονομικό και εύκολο στην εφαρμογή

ακόμα και από ανειδίκευτο προσωπικό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: Πυκνόρρευστο άφλεκτο, άοσμο και ατοξικό υγρό με βάση

γαλακτώματα υδατικής διασποράς.

Χρώμα: Λευκό-Γκρι

Εμφάνιση: Ημίστιλπνη (σατινέ)

Πυκνότητα: 1,36gr/cm3 ¹} 0,02

pH: 8-9

Συνολικά μη πτητικά: 70 ¹} 0,01% κατά βάρος

Ιξώδες: 25.000 ¹} (5.000) mPa.s (Brookfield RVT rpm 20 s5)

Επιμήκυνση: 150-170%

Βαθμός πρόσφυσης: 2,21- 2,31 MPa

Αντίσταση σε θραύση: 35-40kg/cm2

Απόδοση:3,6m2/lt για πάχος ξηρού φιλμ 200μm (σε επίπεδη και ομαλή

επιφάνεια).

Κωδικός προϊόντος: 1534Κατηγορίες: , ,

Περιγραφή

Το Stop Amianto είναι ένα σύγχρονο υδατοδιάλυτο επαλειπτικό υλικό το

οποίο εκμηδενίζει τις βλαβερές επιπτώσεις του αμιάντου. Είναι

κατάλληλο για τoν εγκλωβισμό επιφανειών από αμιαντοτσιμέντο,

προκειμένου να μην απελευθερώνουν επιβλαβείς ίνες για την

ανθρώπινη υγεία

Χρήσεις

Το Stop Amianto αδρανοποιεί τις επιφάνειες από προϊόντα

αμιαντοτσιμέντου παρεμποδίζοντας έτσι την αποσύνθεση τους και την

απελευθέρωση στο περιβάλλον των ινών αμιάντου οι οποίες είναι

ιδιαίτερα επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία όταν εισπνέονται.

Οδηγίες της Ε.Ε. έχουν απαγορεύσει πλήρως τη χρήση του αμιάντου και

πιο πρόσφατες επιβάλλουν την απομάκρυνση του, ενώ ιδιαίτερη είναι η

σημασία που δίδεται στη σωστή αντικατάσταση και προστασία

φθαρμένων τμημάτων σε υφιστάμενες κατασκευές.

Πέραν του κυρίως προορισμού του, το Stop Amianto είναι μια

στεγανωτική επικάλυψη με άριστη πρόσφυση διότι επιτρέπει τη καλή

διάχυση των υδρατμών με αυξημένη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και

τις θερμοκρασιακές μεταβολές.

Ιδιότητες

Εμποδίζει τη διείσδυση της υγρασίας προσφέροντας απόλυτη

στεγανότητα. Καλύπτει τις τριχοειδείς ρωγμές. Φιλικό στο περιβάλλον

αφού δεν περιέχει διαλύτες. Οικονομικό και εύκολο στην εφαρμογή

ακόμα και από ανειδίκευτο προσωπικό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: Πυκνόρρευστο άφλεκτο, άοσμο και ατοξικό υγρό με βάση

γαλακτώματα υδατικής διασποράς.

Χρώμα: Λευκό-Γκρι

Εμφάνιση: Ημίστιλπνη (σατινέ)

Πυκνότητα: 1,36gr/cm3 ¹} 0,02

pH: 8-9

Συνολικά μη πτητικά: 70 ¹} 0,01% κατά βάρος

Ιξώδες: 25.000 ¹} (5.000) mPa.s (Brookfield RVT rpm 20 s5)

Επιμήκυνση: 150-170%

Βαθμός πρόσφυσης: 2,21- 2,31 MPa

Αντίσταση σε θραύση: 35-40kg/cm2

Απόδοση:3,6m2/lt για πάχος ξηρού φιλμ 200μm (σε επίπεδη και ομαλή

επιφάνεια).

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε

Τίτλος

Go to Top