EshaThioseal Α+Β

EshaThioseal Α+Β

ΤοEshaThioseal Α+Βείναι υψηλών απαιτήσεων, ελαστομερής, πολυσουλφιδική μαστίχη σφράγισης αρμών, δύο συστατικών.

Με τον πολυμερισμό του δημιουργεί ελαστικό σφραγιστικό υλικό, ικανό να παρακολουθεί παραμορφώσεις αρμού μεγαλύτερες του 25%.

Εφαρμογές

ΤοEshaThioseal Α+Βχρησιμοποιείται για τη σφράγιση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής, οποιονδήποτε σταθερών δομικών στοιχείων π.χ. σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, μάρμαρο, κεραμικές επιφάνειες, κ.λ.π. Έχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα σταθερά δομικά υλικά.

Σημείωση: Για καλύτερη πρόσφυση, πρό της εφαρμογής του, συνιστάται επάλειψη των παρειών του αρμού με το αστάριEshaPrimer 21.

Συσκευασία

Διατίθεται σε δοχεία των 5 kg.

Περιγραφή

ΤοEshaThioseal Α+Βείναι υψηλών απαιτήσεων, ελαστομερής, πολυσουλφιδική μαστίχη σφράγισης αρμών, δύο συστατικών.

Με τον πολυμερισμό του δημιουργεί ελαστικό σφραγιστικό υλικό, ικανό να παρακολουθεί παραμορφώσεις αρμού μεγαλύτερες του 25%.

Εφαρμογές

ΤοEshaThioseal Α+Βχρησιμοποιείται για τη σφράγιση οριζόντιων και κατακόρυφων αρμών διαστολής, οποιονδήποτε σταθερών δομικών στοιχείων π.χ. σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο, μάρμαρο, κεραμικές επιφάνειες, κ.λ.π. Έχει άριστη πρόσφυση σε όλα τα σταθερά δομικά υλικά.

Σημείωση: Για καλύτερη πρόσφυση, πρό της εφαρμογής του, συνιστάται επάλειψη των παρειών του αρμού με το αστάριEshaPrimer 21.

Συσκευασία

Διατίθεται σε δοχεία των 5 kg.

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε