SV 50

SV 50

 

ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιμο βιομηχανικό λευκό μαρμαροκονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο καιειδικά πρόσθετα. Απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του και αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα εφαρμογής. Λόγω της κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,5 mm του Μαρμάρου Διονύσου που περιέχει το προϊόν, επιτυγχάνεται λεία επιφάνεια που απαιτεί λιγότερο τρίψιμο και σπατουλάρισμα.


ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προηγείται έλεγχος και προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, και εφαρμόζεται πεταχτό SV1. Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η τοποθέτηση γωνιόκρανων Marmoline, και η εφαρμογή χωρίς οδηγούς. Αναμιγνύεται με το χέρι ή με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων (αναμικτήρες – πρέσες), που διαθέτει η Εταιρία απλοποιώντας και επιταχύνοντας την εργασία. Τοποθέτηση υαλοπλέγματος Marmoline στις ενώσεις διαφορετικών δομικών στοιχείων, στα μονωτικά και όπου αλλού απαιτείται. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη σωστή λειτουργία του, το υαλόπλεγμα να τοποθετειται σε βάθος 0,5 cm από την εξωτερικήεπιφάνεια του σοβά. Εφαρμογή σε μία στρώση σε πάχος μέχρι 2,0 cm. Για μεγαλύτερα πάχη συνιστάται να γίνονται το πολύ δύο διαδοχικές επάλληλες στρώσεις 1 – 2 cm με τα υλικά SV100, SVG100, SV2. Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων μπορεί να είναι από 2 έως 10 ημέρες, ανάλογα με την εποχή, ώστε το υλικό της προηγούμενης στρώσης να έχει στεγνώσει. Μετά την εφαρμογή τρίβεται, δίνοντας επιφάνεια έτοιμη γιασπατουλάρισμα και βάψιμο. Σε επιφάνειες με μονωτικά υλικά (DOW – FIBRAN Διογκωμένη πολυστερίνη) το συνιστώμενο max πάχος να μην υπερβαίνει τα 2 cm σε συνδυασμό με το ινοπλισμένο κονίαμα πρόσφυσης σοβάδων FK201 και το ειδικό υαλόπλεγμα A3000Marmoline που διαθέτει η Εταιρία. Συνιστάται η περιοδική διαβροχή, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

 


ΧΡΗΣΕΙΣ
Για σοβάτισμα μιας στρώσης, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο, σε υπόστρωμα από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, σκυρόδεμα, κ.λπ. Ο τεχνίτης ολοκληρώνει κάθε μία από τις επιφάνειες, χωρίς να επιστρέφει για το μάρμαρο.
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Υψηλές αντοχές
• Άριστη πρόσφυση
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ευκολία εφαρμογής – προσθήκη μόνο νερού
• Λεία επιφάνεια κοκκομετρία 0,5 mm
• Ασύγκριτη ποιότητα πρώτων υλών
• Αυξημένη παραγωγικότητα – μείωση εργατικών. Ξεκούραστη εργασία
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΝ 998.1: OC/CSII • Κοκκομετρία: 0,5 mm
• Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος: 1580 Kg/m³
• Αντοχή θλίψης στις 28 ημέρες: 2,0 Mpa.
Μέθοδος ελέγχου ΕΝ 1015-11
• Αντοχή κάμψης στις 28 ημέρες: 0,7 Mpa. Μέθοδος ελέγχου ΕΝ 1015-11
• Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C
• Κατανάλωση: Περίπου 12-14 Kg κονιάματος / cm πάχους σοβά
• Αποθήκευση: Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

 

Κωδικός προϊόντος: 1813Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

 

ΛΕΥΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιμο βιομηχανικό λευκό μαρμαροκονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο καιειδικά πρόσθετα. Απαιτείται μόνο νερό για την παρασκευή του και αυξάνει σημαντικά την ταχύτητα εφαρμογής. Λόγω της κοκκομετρικής διαβάθμισης 0,5 mm του Μαρμάρου Διονύσου που περιέχει το προϊόν, επιτυγχάνεται λεία επιφάνεια που απαιτεί λιγότερο τρίψιμο και σπατουλάρισμα.


ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Προηγείται έλεγχος και προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, και εφαρμόζεται πεταχτό SV1. Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η τοποθέτηση γωνιόκρανων Marmoline, και η εφαρμογή χωρίς οδηγούς. Αναμιγνύεται με το χέρι ή με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων (αναμικτήρες – πρέσες), που διαθέτει η Εταιρία απλοποιώντας και επιταχύνοντας την εργασία. Τοποθέτηση υαλοπλέγματος Marmoline στις ενώσεις διαφορετικών δομικών στοιχείων, στα μονωτικά και όπου αλλού απαιτείται. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη σωστή λειτουργία του, το υαλόπλεγμα να τοποθετειται σε βάθος 0,5 cm από την εξωτερικήεπιφάνεια του σοβά. Εφαρμογή σε μία στρώση σε πάχος μέχρι 2,0 cm. Για μεγαλύτερα πάχη συνιστάται να γίνονται το πολύ δύο διαδοχικές επάλληλες στρώσεις 1 – 2 cm με τα υλικά SV100, SVG100, SV2. Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών στρώσεων μπορεί να είναι από 2 έως 10 ημέρες, ανάλογα με την εποχή, ώστε το υλικό της προηγούμενης στρώσης να έχει στεγνώσει. Μετά την εφαρμογή τρίβεται, δίνοντας επιφάνεια έτοιμη γιασπατουλάρισμα και βάψιμο. Σε επιφάνειες με μονωτικά υλικά (DOW – FIBRAN Διογκωμένη πολυστερίνη) το συνιστώμενο max πάχος να μην υπερβαίνει τα 2 cm σε συνδυασμό με το ινοπλισμένο κονίαμα πρόσφυσης σοβάδων FK201 και το ειδικό υαλόπλεγμα A3000Marmoline που διαθέτει η Εταιρία. Συνιστάται η περιοδική διαβροχή, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

 


ΧΡΗΣΕΙΣ
Για σοβάτισμα μιας στρώσης, σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων.Αντικαθιστά το λάσπωμα και το μάρμαρο, σε υπόστρωμα από τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, σκυρόδεμα, κ.λπ. Ο τεχνίτης ολοκληρώνει κάθε μία από τις επιφάνειες, χωρίς να επιστρέφει για το μάρμαρο.
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Υψηλές αντοχές
• Άριστη πρόσφυση
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ευκολία εφαρμογής – προσθήκη μόνο νερού
• Λεία επιφάνεια κοκκομετρία 0,5 mm
• Ασύγκριτη ποιότητα πρώτων υλών
• Αυξημένη παραγωγικότητα – μείωση εργατικών. Ξεκούραστη εργασία
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΝ 998.1: OC/CSII • Κοκκομετρία: 0,5 mm
• Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος: 1580 Kg/m³
• Αντοχή θλίψης στις 28 ημέρες: 2,0 Mpa.
Μέθοδος ελέγχου ΕΝ 1015-11
• Αντοχή κάμψης στις 28 ημέρες: 0,7 Mpa. Μέθοδος ελέγχου ΕΝ 1015-11
• Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C
• Κατανάλωση: Περίπου 12-14 Kg κονιάματος / cm πάχους σοβά
• Αποθήκευση: Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής

 

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε