CL 3-30

CL 3-30

 

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιμο βιομηχανικό έγχρωμο μαρμαροκονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο και ειδικάπρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες. Διατίθεται σε δύο κοκκομετρίες (1 και 3 mm) που δίνουν διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Λόγω των φυσικών συστατικών που περιέχει ο τόνος του χρώματος, από παρτίδα σε παρτίδα μπορεί να διαφέρει.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στις επιφάνειες που πρόκειται να γίνει η εφαρμογή θα πρέπει να έχει προηγηθεί το λάσπωμα με σοβά Marmoline SV 2 – TL 2 ή οποιοδήποτε άλλο παραδοσιακό σοβά. Προηγείται έλεγχος και προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, ελέγχετε αν η επιφάνεια είναι καθαρή και διαβρέχετε, για να μειώσετε την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Συνιστάται, για καλύτερα αποτελέσματα και για την αποφυγή διχρωμίας, να προηγείται αστάρωμα τουυποστρώματος με το ακρυλικό αστάρι νερού MarmoStar MST 11, έτσι ώστε να μειωθεί η απορροφητικότητα και ο σοβάς να τραβάει (στεγνώνει) ομοιόμορφα. Οι έγχρωμοι σοβάδες εφαρμόζονται πάντα μετά από 1-2 μήνες στεγνώματος της βασικής στρώσης και προς το τέλος της κατασκευής, ώστε να αποφεύγονται ζημιές από τα λοιπά συνεργεία. Αναμιγνύεται με το χέρι ή με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων (αναμικτήρες – πρέσες), που διαθέτει η Εταιρία, απλοποιώντας και επιταχύνοντας την εργασία. Εφαρμογή σε μία στρώση σε πάχος 0,5 cm. Η λάσπη πρέπει να διανέμεται ομοιόμορφα στον τοίχο είτε με το μυστρί είτε με την μηχανή, χωρίς να κάνετε ματίσεις. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με τριβίδι χωρίς βρέξιμο, αφού ο νωπός σοβάς έχει τραβήξει καλά. Ο χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Για καλύτερα τελικά αποτελέσματα αδιαβροχοποίησης, συνιστάται η χρήση του Marmoseal MS33 (διαφανές σιλικονούχο στεγανωτικό) αδιάλυτο ή διαλυμένο σε νερό μέχρι 30%.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Εφαρμόζεται σαν τελική στρώση σε εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται ειδικό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα στη χρωματική εμφάνιση κτιρίων (δηλαδήεμφάνιση παλαιωμένου σοβά φυσικής απόχρωσης, πατίνας). Η τελική επιφάνεια διαφέρει από τις χρωματισμένες, διότι η επιφάνεια του έγχρωμου σοβά θα περιέχει χρωματικέςανομοιομορφίες, που είναι και το ζητούμενο αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα. Στις επιφάνειες που πρόκειται να γίνει η εφαρμογή θα πρέπει να έχει προηγηθεί το λάσπωμα με σοβά Marmoline SV 2 – TL 2 ή οποιοδήποτε άλλο παραδοσιακό σοβά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Φυσική εμφάνιση. Οικολογικό – άοσμο
• Υψηλές αντοχές
• Άριστη πρόσφυση
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ταχύτητα – καθαριότητα
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΝ 998.1: CR/CSII/W1
• Κοκκομετρία: 0-1 mm (CL 3) και 0 – 3 mm (CL 3/30)
• Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος: 1850 Kg/m³
• Αντοχή θλίψης στις 28 ημέρες: 3,5 Mpa.
Μέθοδος ελέγχου ΕΝ 1015-11
• Αντοχή κάμψης στις 28 ημέρες: 1,0 Mpa. Μέθοδος ελέγχου ΕΝ 1015-11
• Μορφή: Έγχρωμη σκόνη σε διάφορες αποχρώσεις
• Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C
• Κατανάλωση: Περίπου 6 Kg κονιάματος ανά m² για πάχος σοβά 0,5 cm
• Αποθήκευση: Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
 
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι αντίστοιχο της μπογιάς.
• Χρωματικές ανομοιομορφίες είναι αναμενόμενες, (σακί, παλέτα, χρήστης).
• Το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής και την εμπειρία του τεχνίτη.
• Συνιστάται η δοκιμαστική εφαρμογή σε επιφάνεια τοιχοποιίας περίπου 10m² πριν την τελική επιλογή του υλικού.
• Χρωματολογία και δείγματα χρωμάτων δεν αποδίδουν την πραγματική απόχρωση και υφή της τελικής επιφάνειας και δεν είναι δεσμευτικά της εταιρείας.

alt

alt

Κωδικός προϊόντος: 1910Κατηγορίες: ,

Περιγραφή

 

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ ΣΟΒΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Έτοιμο βιομηχανικό έγχρωμο μαρμαροκονίαμα με βάση το λευκό τσιμέντο Portland υψηλής αντοχής (Ι-52,5), αδρανή από λευκό μάρμαρο Διονύσου, υδράσβεστο και ειδικάπρόσθετα για τη βελτίωση της πρόσφυσης σε δύσκολες επιφάνειες. Διατίθεται σε δύο κοκκομετρίες (1 και 3 mm) που δίνουν διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσμα. Λόγω των φυσικών συστατικών που περιέχει ο τόνος του χρώματος, από παρτίδα σε παρτίδα μπορεί να διαφέρει.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στις επιφάνειες που πρόκειται να γίνει η εφαρμογή θα πρέπει να έχει προηγηθεί το λάσπωμα με σοβά Marmoline SV 2 – TL 2 ή οποιοδήποτε άλλο παραδοσιακό σοβά. Προηγείται έλεγχος και προετοιμασία της επιφάνειας εφαρμογής, ελέγχετε αν η επιφάνεια είναι καθαρή και διαβρέχετε, για να μειώσετε την απορροφητικότητα του υποστρώματος. Συνιστάται, για καλύτερα αποτελέσματα και για την αποφυγή διχρωμίας, να προηγείται αστάρωμα τουυποστρώματος με το ακρυλικό αστάρι νερού MarmoStar MST 11, έτσι ώστε να μειωθεί η απορροφητικότητα και ο σοβάς να τραβάει (στεγνώνει) ομοιόμορφα. Οι έγχρωμοι σοβάδες εφαρμόζονται πάντα μετά από 1-2 μήνες στεγνώματος της βασικής στρώσης και προς το τέλος της κατασκευής, ώστε να αποφεύγονται ζημιές από τα λοιπά συνεργεία. Αναμιγνύεται με το χέρι ή με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων (αναμικτήρες – πρέσες), που διαθέτει η Εταιρία, απλοποιώντας και επιταχύνοντας την εργασία. Εφαρμογή σε μία στρώση σε πάχος 0,5 cm. Η λάσπη πρέπει να διανέμεται ομοιόμορφα στον τοίχο είτε με το μυστρί είτε με την μηχανή, χωρίς να κάνετε ματίσεις. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με τριβίδι χωρίς βρέξιμο, αφού ο νωπός σοβάς έχει τραβήξει καλά. Ο χρόνος επεξεργασίας εξαρτάται από την απορροφητικότητα του υποστρώματος και τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Για καλύτερα τελικά αποτελέσματα αδιαβροχοποίησης, συνιστάται η χρήση του Marmoseal MS33 (διαφανές σιλικονούχο στεγανωτικό) αδιάλυτο ή διαλυμένο σε νερό μέχρι 30%.

ΧΡΗΣΕΙΣ
Εφαρμόζεται σαν τελική στρώση σε εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων. Χρησιμοποιείται όπου απαιτείται ειδικό αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα στη χρωματική εμφάνιση κτιρίων (δηλαδήεμφάνιση παλαιωμένου σοβά φυσικής απόχρωσης, πατίνας). Η τελική επιφάνεια διαφέρει από τις χρωματισμένες, διότι η επιφάνεια του έγχρωμου σοβά θα περιέχει χρωματικέςανομοιομορφίες, που είναι και το ζητούμενο αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα. Στις επιφάνειες που πρόκειται να γίνει η εφαρμογή θα πρέπει να έχει προηγηθεί το λάσπωμα με σοβά Marmoline SV 2 – TL 2 ή οποιοδήποτε άλλο παραδοσιακό σοβά.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Φυσική εμφάνιση. Οικολογικό – άοσμο
• Υψηλές αντοχές
• Άριστη πρόσφυση
• Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
• Εσωτερική και εξωτερική χρήση
• Ταχύτητα – καθαριότητα
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΝ 998.1: CR/CSII/W1
• Κοκκομετρία: 0-1 mm (CL 3) και 0 – 3 mm (CL 3/30)
• Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος: 1850 Kg/m³
• Αντοχή θλίψης στις 28 ημέρες: 3,5 Mpa.
Μέθοδος ελέγχου ΕΝ 1015-11
• Αντοχή κάμψης στις 28 ημέρες: 1,0 Mpa. Μέθοδος ελέγχου ΕΝ 1015-11
• Μορφή: Έγχρωμη σκόνη σε διάφορες αποχρώσεις
• Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C
• Κατανάλωση: Περίπου 6 Kg κονιάματος ανά m² για πάχος σοβά 0,5 cm
• Αποθήκευση: Σε άθικτη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής
 
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι αντίστοιχο της μπογιάς.
• Χρωματικές ανομοιομορφίες είναι αναμενόμενες, (σακί, παλέτα, χρήστης).
• Το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα εξαρτάται από τον τρόπο εφαρμογής και την εμπειρία του τεχνίτη.
• Συνιστάται η δοκιμαστική εφαρμογή σε επιφάνεια τοιχοποιίας περίπου 10m² πριν την τελική επιλογή του υλικού.
• Χρωματολογία και δείγματα χρωμάτων δεν αποδίδουν την πραγματική απόχρωση και υφή της τελικής επιφάνειας και δεν είναι δεσμευτικά της εταιρείας.

alt

alt

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε