Ασφαλτικά κεραμίδια – Πλαστομερή

Ασφαλτικά κεραμίδια – Πλαστομερή

SmartRoof Traditional & Standard, με οπλισμό πολυεστέρα
Χρώμα: κεραμιδί ή πράσινο,
Οπλισμός: πολυεστέρας,
Βάρος: 10,25 kg/m2 επιφάνειας στέγης,
Διαστάσεις: 100 cm x 33 cm,
Επιφάνεια/δέμα: 2,55 m2 

SmartRoof Traditional & Standard, με οπλισμό υαλοπίλημα
Χρώμα: κεραμιδί ή πράσινο,
Οπλισμός: υαλοπιλημα,
Βάρος: 8,15 kg/m2 επιφάνειας στέγης,
Διαστάσεις: 100 cm x 33 cm,
Επιφάνεια/δέμα: 2,97 m2


Περιγραφή

SmartRoof Traditional & Standard, με οπλισμό πολυεστέρα
Χρώμα: κεραμιδί ή πράσινο,
Οπλισμός: πολυεστέρας,
Βάρος: 10,25 kg/m2 επιφάνειας στέγης,
Διαστάσεις: 100 cm x 33 cm,
Επιφάνεια/δέμα: 2,55 m2 

SmartRoof Traditional & Standard, με οπλισμό υαλοπίλημα
Χρώμα: κεραμιδί ή πράσινο,
Οπλισμός: υαλοπιλημα,
Βάρος: 8,15 kg/m2 επιφάνειας στέγης,
Διαστάσεις: 100 cm x 33 cm,
Επιφάνεια/δέμα: 2,97 m2


Εταιρείες που εμπιστευόμαστε