Δωμάτων RF

Δωμάτων RF

Περιγραφή

Η εξηλασμένη πολυστερίνη (xps) είναι ένα αφρώδες θερμομονωτικό υλικό με κλειστές κυψέλες. Περίπου το 93% του βάρους του αποτελείται από πολυστυρένιο, ενώ σε μικρό ποσοστό περιέχει επίσης βελτιωτικά πρόσθετα, χρωστικές ουσίες και επιβραδυντικό φωτιάς.

Οι κρύσταλλοι της πολυστερίνης αναμειγνύονται με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά αέρια, δημιουργώντας ένα παχύρρευστο μίγμα. Το μίγμα αυτό ομογενοποιείται υπό αυτόματες κι απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, ψύχεται και διαμορφώνεται τελικά σε πλάκα επιθυμητών προδιαγραφών. Η ομοιόμορφη διασπορά κυψελίδων σταθερού μεγέθους μέσα στη μάζα της θερμομονωτικής πλάκας, εξασφαλίζει τις άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες της πλάκας fibro stir xps.

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Η πλάκα fibrostir xps (RF) δωμάτων εφαρμόζεται στη θερμομόνωση δωμάτων, δαπέδων όταν αυτά δεν παραλαμβάνουν υψηλά μηχανικά φορτία. Επίσης εφαρμόζονται και στηθερμομόνωση κεραμοσκεπών και υπόγειων εξωτερικών τοίχων.


Συσκευασία

ΠΑΧΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΩΝ

m2/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25 mm

(1250×600) mm

15,00

30 mm

(1250×600) mm

10,50

40 mm

(1250×600) mm

7,50

50 mm

(1250×600) mm

6,00

60 mm

(1250×600) mm

5,25

80 mm

(1250×600) mm

3,75

100 mm

(1250×600) mm

3,00

120 mm

(1250×600) mm

2,25

Τρόπος Διακίνησης
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για την μεταφορά του προϊόντος.

 

Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Συντελεστής θερμικής

αγωγιμότητας*λD (max)

W/(m K)

0,0304      20 0,0318      30
0,0326      40
0,0338      50
0,0355 >= 60

ΕΝ 12667

Συντελεστής θερμικής

αγωγιμότητας*λ (max)

W/(m K)

0,029

ΕΝ 12667

Κατηγορία ακαυστότητας

Ε

ΕΝ 13501 – 1 & EN ISO 11925-2

Μακροχρόνια απορρόφηση νερού με διάχυση

% κατ΄όγκο

<=3

EN 12088

Βραχυχρόνια απορρόφηση

νερού με ολική εμβάπτιση

% κατ’ όγκο

<=0,7

ΕΝ 12087

Συντελεστής αντίστασης

ατμοδιαπερατότητας, μ

>= 120

ΕΝ 12086

Τριχοειδή αγγεία

Ουδέν

Αντοχή σε συμπίεση

σ10% (min)

kPa

30 – 40mm  250

>= 50mm   300

EN 826

Διαστατική σταθερότητα

(700c, σχ. υγρ. 90%)

<= 5%

EN 1604

Θερμοκρασία χρήσης

οC

-50/+70

 
 

* Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μετά απο τεχνική γήρανση του υλικού που αντιστοιχεί στη συμπεριφορά που θα έχει το υλικό μετά απο 25 χρόνια.

Περιγραφή

Περιγραφή

Η εξηλασμένη πολυστερίνη (xps) είναι ένα αφρώδες θερμομονωτικό υλικό με κλειστές κυψέλες. Περίπου το 93% του βάρους του αποτελείται από πολυστυρένιο, ενώ σε μικρό ποσοστό περιέχει επίσης βελτιωτικά πρόσθετα, χρωστικές ουσίες και επιβραδυντικό φωτιάς.

Οι κρύσταλλοι της πολυστερίνης αναμειγνύονται με ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και φιλικά προς το περιβάλλον διογκωτικά αέρια, δημιουργώντας ένα παχύρρευστο μίγμα. Το μίγμα αυτό ομογενοποιείται υπό αυτόματες κι απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης, ψύχεται και διαμορφώνεται τελικά σε πλάκα επιθυμητών προδιαγραφών. Η ομοιόμορφη διασπορά κυψελίδων σταθερού μεγέθους μέσα στη μάζα της θερμομονωτικής πλάκας, εξασφαλίζει τις άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες της πλάκας fibro stir xps.

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Η πλάκα fibrostir xps (RF) δωμάτων εφαρμόζεται στη θερμομόνωση δωμάτων, δαπέδων όταν αυτά δεν παραλαμβάνουν υψηλά μηχανικά φορτία. Επίσης εφαρμόζονται και στηθερμομόνωση κεραμοσκεπών και υπόγειων εξωτερικών τοίχων.


Συσκευασία

ΠΑΧΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΩΝ

m2/ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

25 mm

(1250×600) mm

15,00

30 mm

(1250×600) mm

10,50

40 mm

(1250×600) mm

7,50

50 mm

(1250×600) mm

6,00

60 mm

(1250×600) mm

5,25

80 mm

(1250×600) mm

3,75

100 mm

(1250×600) mm

3,00

120 mm

(1250×600) mm

2,25

Τρόπος Διακίνησης
Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις για την μεταφορά του προϊόντος.

 

Μηχανικές και Φυσικές Ιδιότητες

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Συντελεστής θερμικής

αγωγιμότητας*λD (max)

W/(m K)

0,0304      20 0,0318      30
0,0326      40
0,0338      50
0,0355 >= 60

ΕΝ 12667

Συντελεστής θερμικής

αγωγιμότητας*λ (max)

W/(m K)

0,029

ΕΝ 12667

Κατηγορία ακαυστότητας

Ε

ΕΝ 13501 – 1 & EN ISO 11925-2

Μακροχρόνια απορρόφηση νερού με διάχυση

% κατ΄όγκο

<=3

EN 12088

Βραχυχρόνια απορρόφηση

νερού με ολική εμβάπτιση

% κατ’ όγκο

<=0,7

ΕΝ 12087

Συντελεστής αντίστασης

ατμοδιαπερατότητας, μ

>= 120

ΕΝ 12086

Τριχοειδή αγγεία

Ουδέν

Αντοχή σε συμπίεση

σ10% (min)

kPa

30 – 40mm  250

>= 50mm   300

EN 826

Διαστατική σταθερότητα

(700c, σχ. υγρ. 90%)

<= 5%

EN 1604

Θερμοκρασία χρήσης

οC

-50/+70

 
 

* Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας μετά απο τεχνική γήρανση του υλικού που αντιστοιχεί στη συμπεριφορά που θα έχει το υλικό μετά απο 25 χρόνια.

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε