Ασβεστοπολτός

Ασβεστοπολτός

Τι είναι ο Ασβέστης;
Ο ασβέστης είναι ένα από τα παλαιότερα γνωστά υλικά, το ίδιο παλιό όσο και η πέτρα. Χρησιμοποιήθηκε το 4000π.Χ. για την κατασκευή των πυραμίδων της Αιγύπτου και το 1500π.Χ. για τα παλάτια της Κνωσού στην Κρήτη, κατασκευές οι οποίες υφίστανται ακόμα και σήμερα.

Ο ασβέστης είναι μία από τις πέντε περισσότερο χρησιμοποιούμενες χημικές ενώσεις στον κόσμο και παράλληλα είναι το φθηνότερο και περισσότερο χρησιμοποιούμενο, άλκαλι. Αν και η αναφορά του ονόματος, παραπέμπει στις πάσης φύσεως κατασκευαστικές εφαρμογές, εν τούτοις στις ανεπτυγμένες χώρες, η χρησιμοποίηση του σε άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες, απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό (80-85%) των χρήσεών του. Στην Ελλάδα, η εικόνα είναι αντίστροφη, με αποτέλεσμα ένα μικρότερο ποσοσοτό των χρήσεών του να απορροφάται από τις εκτός των δομικών, εφαρμογές

 

[1].
Ο όρος ”άσβεστος” αποτελεί συμβατική ονομασία των προϊόντων της πύρωσης και της μετέπειτα κατεργασίας ανθρακικών πετρωμάτων όπως ασβεστόλιθοι, δολομίτες και μάρμαρα. Χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει το οξείδιο του ασβεστίου, ή άνυδρη άσβεστος (CaO), που προκύπτει από τη θερμική διάσπαση σε θερμοκρασίες πάνω από τους 900 °C ανθρακικών π ετρωμάτων, υψηλής περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο (συνήθως πάνω από 97%). Σε αυτό το χαρακτηριστικό στηρίζεται η βιομηχανία της άσβεστου, χρησιμοποιώντας τη διεργασία που γενικά είναι γνωστή ως «ασβεστοποίηση». Καθορισμένη χημικά με μοριακά βάρη η αντίδραση ασβεστοποίησης, για ανθρακικά πετρώματα υψηλής περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο δίνεται παρακάτω:

CaCΟ3 (100) + θερμότητα → CaO (56) + CΟ2 (44) ↑ (1)

Η άσβεστος αντιδρά ραγδαία με το νερό, απελευθερώνοντας θερμότητα και δίνει υδράσβεστο, [Ca(OH)2]. Η ενυδάτωση της ασβέστου είναι μια αμφίδρομη αντίδραση που περιγράφεται από την ακόλουθη χημική εξίσωση:
CaO + H2O ↔ Ca (OH) 2 + θερμότητα ↑ (2)

Υπάρχουν ωστόσο και οι μορφές της ασβέστου που προκύπτουν από την κατεργασία δολομιτικών ασβεστολίθων. Αυτές περιλαμβάνουν τη δολομιτική άσβεστο (CaO•MgO), την δολομιτική υδράσβεστο τύπου Ν [Ca(OH)2•MgO] και S [Ca(OH)2•Mg(OH)2] [2].

1. Τσίμας Σ., Επιστήμη και Τεχνολογία Ασβέστη, ΕΜΠ, 2007

Τριανταφύλλου Γ. και Μανούτσογλου Ε., Η Συμβολή της Ασβέστου στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XXXVI, 2004, Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004

Χρήσεις του ασβέστη

Ο ασβέστης είναι ένα υλικό το οποίο βρίσκει πληθώρα εφαρμογών. Η χρήση του μπορεί να γίνει σε μία από τις ακόλουθες μορφές:

▪ Ως Οξείδιο του ασβεστίου – CaO (Άσβεστος ασβέστης)
▪ Ως Υδροξείδιο του ασβεστίου – Ca(OH)2 (Σβησμένος ασβέστης)

Εν συντομία, οι σημαντικότερες εφαρμογές του υλικού είναι οι εξής:

– Κατασκευαστικός τομέας,
– Μεταλλουργία
– Προστασία του περιβάλλοντος
– Κατεργασία νερού
– Βιομηχανία τροφίμων
– Γεωργία
– Κτηνοτροφία
– Βιομηχανία χαρτομάζας και χάρτου
– Στην βιομηχανία κεραμικών προϊόντων
– Χημικές συνθέσεις
– Φαρμακοβιομηχανία
– Σταθεροποίηση των εδαφών

Διατίθεται χύμα (με ηλεκτρονικό μετρητή) εντός και εκτός Αττικής σε ακτίνα 80χλμ.
Συσκευασμένος σε σάκους 20 και 25 kgr. καθώς και σε Β.Β. των 900 kgr. και 400 kgr.

Όλα μας προϊόντα τηρούν πιστοποίηση CE

Η σήμανση CE είναι μια διοικητική σήμανση που δείχνει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος για προϊόντα που πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

Περιγραφή

Τι είναι ο Ασβέστης;
Ο ασβέστης είναι ένα από τα παλαιότερα γνωστά υλικά, το ίδιο παλιό όσο και η πέτρα. Χρησιμοποιήθηκε το 4000π.Χ. για την κατασκευή των πυραμίδων της Αιγύπτου και το 1500π.Χ. για τα παλάτια της Κνωσού στην Κρήτη, κατασκευές οι οποίες υφίστανται ακόμα και σήμερα.

Ο ασβέστης είναι μία από τις πέντε περισσότερο χρησιμοποιούμενες χημικές ενώσεις στον κόσμο και παράλληλα είναι το φθηνότερο και περισσότερο χρησιμοποιούμενο, άλκαλι. Αν και η αναφορά του ονόματος, παραπέμπει στις πάσης φύσεως κατασκευαστικές εφαρμογές, εν τούτοις στις ανεπτυγμένες χώρες, η χρησιμοποίηση του σε άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες, απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό (80-85%) των χρήσεών του. Στην Ελλάδα, η εικόνα είναι αντίστροφη, με αποτέλεσμα ένα μικρότερο ποσοσοτό των χρήσεών του να απορροφάται από τις εκτός των δομικών, εφαρμογές

 

[1].
Ο όρος ”άσβεστος” αποτελεί συμβατική ονομασία των προϊόντων της πύρωσης και της μετέπειτα κατεργασίας ανθρακικών πετρωμάτων όπως ασβεστόλιθοι, δολομίτες και μάρμαρα. Χρησιμοποιείται κυρίως για να περιγράψει το οξείδιο του ασβεστίου, ή άνυδρη άσβεστος (CaO), που προκύπτει από τη θερμική διάσπαση σε θερμοκρασίες πάνω από τους 900 °C ανθρακικών π ετρωμάτων, υψηλής περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο (συνήθως πάνω από 97%). Σε αυτό το χαρακτηριστικό στηρίζεται η βιομηχανία της άσβεστου, χρησιμοποιώντας τη διεργασία που γενικά είναι γνωστή ως «ασβεστοποίηση». Καθορισμένη χημικά με μοριακά βάρη η αντίδραση ασβεστοποίησης, για ανθρακικά πετρώματα υψηλής περιεκτικότητας σε ανθρακικό ασβέστιο δίνεται παρακάτω:

CaCΟ3 (100) + θερμότητα → CaO (56) + CΟ2 (44) ↑ (1)

Η άσβεστος αντιδρά ραγδαία με το νερό, απελευθερώνοντας θερμότητα και δίνει υδράσβεστο, [Ca(OH)2]. Η ενυδάτωση της ασβέστου είναι μια αμφίδρομη αντίδραση που περιγράφεται από την ακόλουθη χημική εξίσωση:
CaO + H2O ↔ Ca (OH) 2 + θερμότητα ↑ (2)

Υπάρχουν ωστόσο και οι μορφές της ασβέστου που προκύπτουν από την κατεργασία δολομιτικών ασβεστολίθων. Αυτές περιλαμβάνουν τη δολομιτική άσβεστο (CaO•MgO), την δολομιτική υδράσβεστο τύπου Ν [Ca(OH)2•MgO] και S [Ca(OH)2•Mg(OH)2] [2].

1. Τσίμας Σ., Επιστήμη και Τεχνολογία Ασβέστη, ΕΜΠ, 2007

Τριανταφύλλου Γ. και Μανούτσογλου Ε., Η Συμβολή της Ασβέστου στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τομ. XXXVI, 2004, Πρακτικά 10ου Διεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004

Χρήσεις του ασβέστη

Ο ασβέστης είναι ένα υλικό το οποίο βρίσκει πληθώρα εφαρμογών. Η χρήση του μπορεί να γίνει σε μία από τις ακόλουθες μορφές:

▪ Ως Οξείδιο του ασβεστίου – CaO (Άσβεστος ασβέστης)
▪ Ως Υδροξείδιο του ασβεστίου – Ca(OH)2 (Σβησμένος ασβέστης)

Εν συντομία, οι σημαντικότερες εφαρμογές του υλικού είναι οι εξής:

– Κατασκευαστικός τομέας,
– Μεταλλουργία
– Προστασία του περιβάλλοντος
– Κατεργασία νερού
– Βιομηχανία τροφίμων
– Γεωργία
– Κτηνοτροφία
– Βιομηχανία χαρτομάζας και χάρτου
– Στην βιομηχανία κεραμικών προϊόντων
– Χημικές συνθέσεις
– Φαρμακοβιομηχανία
– Σταθεροποίηση των εδαφών

Διατίθεται χύμα (με ηλεκτρονικό μετρητή) εντός και εκτός Αττικής σε ακτίνα 80χλμ.
Συσκευασμένος σε σάκους 20 και 25 kgr. καθώς και σε Β.Β. των 900 kgr. και 400 kgr.

Όλα μας προϊόντα τηρούν πιστοποίηση CE

Η σήμανση CE είναι μια διοικητική σήμανση που δείχνει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος για προϊόντα που πωλούνται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε