Άμμος Μπετού

Άμμος Μπετού

Η άμμος μπετού είναι αδρανές υλικό που χρησιμοποιείται στην παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδέματος και σοβά και προέρχεται από θραύση πετρώματος.

Κωδικός προϊόντος: 2013Κατηγορίες: , ,

Περιγραφή

Άμμος Μπετού

Η άμμος μπετού είναι αδρανές υλικό, βασικό για την παρασκευή κονιαμάτων, σκυροδέματος και σοβά. Υλικό προερχόμενο από θραύση πετρώματος και διαλογή κοκκομετριών μέσω ειδικών κοσκίνων. Οικονομική λύση στα οικοδομικά υλικά.

Συσκευασία: Χύδην (ΤΝ), BB, Σακί 20kg

Εταιρείες που εμπιστευόμαστε