Για να ψήσουμε δυο αρνιά στην ίδια σειρά (ένα μπρος, ένα πίσω) χρειάζεται τα κέντρα της μπροστινής και της πίσω σούβλας να απέχουν 30 cm (για αρνιά μέχρι 12 kg) και 36 cm (για αρνιά από 12 kg μέχρι 20 kg). Για αρνιά μεγαλύτερα από 20 kg, αυξάνει η απόσταση κατά 5 cm.