Σε έναν παραδοσιακό φούρνο έχουμε και τους δύο παράγοντες που οδηγούν σε ξεχωριστό γευστικό αποτέλεσμα. Ο πρώτος είναι η πολύ αργή πτώση της θερμοκρασίας, όπου έχουμε αργό, σταθερό και σιγανό μαγείρεμα. Ο δεύτερος είναι τα χωμάτινα υλικά, τα οποία εκπέμπουν θερμότητα με διαφορετικό μήκος κύματος απ’ ό,τι οποιαδήποτε μεταλλική επιφάνεια. Έχουμε απαλή θερμότητα, όπως πολύ απλά θα μας έλεγε ένας παλιός φούρναρης.