Το αστάρι κάνει μια σωστή προετοιμασία του υποστρώματος πριν από την εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος στο σύστημα της εξωτερικής θερμομόνωσης.

  • Λεπτομέρειες Γρήγορη προβολή
  • Λεπτομέρειες Γρήγορη προβολή
  • Αστάρι GLX 498 Climasil Primer Thrakon

    Λεπτομέρειες Γρήγορη προβολή
  • Λεπτομέρειες Γρήγορη προβολή
Go to Top